/Files/images/16.gif

/Files/images/01.jpg

/Files/images/1.gif Українське дошкілля. програма розвитку дошкільного віку (Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.)

/Files/images/16.gif

Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань.У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітейраннього віку - до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку - від15 до 25хвилин (5-7 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку -від 25 до 35 хвилин (7-11 групових занять на тиждень).З метою забезпечення якісного планування та організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2016/2017 навчальному році рекомендуємо:1. Завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам навчально-виховних комплексів:1.1. Передбачити у плані роботи закладу на 2016/2017 н.р. методичні заходи, вивчення стану організації життєдіяльності відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм.

Орієнтовна схема календарного планування навчально-виховної роботи вихователя за основними режимними моментами першої і другої половини дня

Додаток 1

Перша половина дняДруга половина дня*
РанокЗаняттяПрогулянкаПраця, самостійна художня діяльністьРозваги, ігриПрогулянка
Ігри, бесіди, спостереження, праця, індивідуальна робота з дітьми та батьками; самостійна рухова діяльність дітейТема.Програмовий зміст.Матеріал.План (хід) заняття.Ігри, праця,спостереження, спортивні ігри та вправи, індивідуальна робота з різних розділів програми, екскурсії, прогулянки. походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітейРізні види праці (ручна, господарсько-побутова, в природі) в різних формах.самостійна художня діяльність дітей (образотворча, художньо-оформлювальна, мовленнєва, музична, театралізована)Різні види театрів (ляльковий, тіньовий, іграшок тощо), ігри-драматизації, інсценізації, концерти, фізкультурні, музичні, літературні дозвілляІгри, спостереження, праця, індивідуальна робота з батьками, самостійна рухова діяльність дітей

На другу половину дня можна запланувати і роботу занять гуртків згідно з планами керівників гуртків.

Додаток 2

Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя за видами дитячої діяльності та формами роботи педагога з дітьми

Ігрова діяльністьРізні види ігор: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидактичні тощо.
Навчально-пізнавальна діяльністьЗаняття (тема, програмовий зміст, матеріал, хід заняття)
Трудова діяльністьРізні види і форми праці
Комунікативна діяльністьІндивідуальні, групові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація і розігрування ситуацій міжособистісного спілкування тощо
Пізнавальна діяльністьСпостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування, досліди, читання художньої літератури тощо
Рухова діяльністьРухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і розваги; прогулянки-походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітей тощо
Гурткова роботаТематика гурткових занять згідно з планами керівників гуртків
Індивідуальна робота з дітьми та батькамиІндивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, вправи, бесіди, розмови та інші форми), індивідуальні бесіди, розмови, консультації для батьків

Додаток 3

Орієнтовна схема календарного планування занять з фізичної культури, образотворчої діяльності

ДатаПрограмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні)Обладнання, інвентар, (матеріали)Хід заняттяПримітки

Додаток 4

Орієнтовна схема календарного планування програмового матеріалу для занять з музичного виховання

Місяць, дата проведення заняттяВиди музичної діяльностіПрограмові завданняРепертуарПримітки

Додаток 5

Орієнтовна схема планування свят і розваг (фізкультурних, музичних, літературно-музичних)

МісяцьДатаВиди і тема дозвілляВікові групиПримітки

Мета програми— забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя;полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми— озброєння дитини наукою життя: формування базисних характеристик; забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості. До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки. Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного «Базовим компонентом дошкільної освіти», тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством узагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

Особливості використання програми «Українське дошкілля»

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до шостого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

Мета даної програми- розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.«Українське дошкілля»визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Важливим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори відомих українських письменників та поетів (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Кiлькiсть переглядiв: 536

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.