/Files/images/21.gif

1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

3.За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів)

4.Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;-на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;-у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

5.Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

6.Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

7.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Батьки зобов' язані:

 • вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;

* своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

* віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

* приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

* дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

* своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;

* у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.

Батьки мають право:

-вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;

-відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;

-заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть ЇЇ (сердечко до сердечка) і постарайтеся передати ЇЙ своє тепло.

Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть ЇЇ (сердечко до сердечка) і постарайтеся передати ЇЙ своє тепло.

/Files/images/21.gif

Материнська ТА БАТЬКІВСЬКА любов – кращий захист від всіх хвороб!

/Files/images/Т67.jpg

1. Дошкільний навчальний заклад зобов’язується:

 1. забезпечувати перебування дитини в дошкільному навчальному закладі з 7.30 до 18.00
 2. надавати дитині догляд, створювати безпечні умови перебування в дошкільному навчальному закладі, зміцнювати її фізичний і психічний стан, забезпечувати інтелектуальний та особистісний розвиток, емоційний комфорт;
 3. здійснювати навчання дитини, керуючись Державним стандартом дошкільної освіти Базовим компонентом (нова редакція), програмовим забезпеченням затвердженим комісією Міністерства освіти і науки України, навчально-методичними посібниками рекомендованими, схваленими комісією МОН;

2. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:

 1. індивідуальний підхід до дитини, сімейний затишок, задоволення потреб в емоційно-особистому спілкуванні;
 2. захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров’ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насильства;
 3. дотримання педагогічної етики, норм загальної моралі, поваги до дитини та її батьків;
 4. організацію харчування;
 5. безкоштовний медичний огляд, контроль за станом здоров’я медпрацівниками дошкільного навчального закладу та дитячої поліклініки;
 6. проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, що їх замінюють
 7. надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі необхідності) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

3.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 1. збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 2. формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
 3. забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 4. виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

/Files/images/21.gif

Кiлькiсть переглядiв: 590

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.